OGA makelaars

OGA geeft u graag helderheid over uw pensioen

Wat is uw besteedbaar inkomen nadat u bent gestopt met werken. Een belangrijke vraag. En toch merken wij elke dag weer dat maar weinigen een antwoord op deze vraag kunnen geven. Dat is niet verwonderlijk. Want in Nederland is de financiering van de oudedag ingewikkeld geregeld.

De financieel adviseur van OGA is in staat voor u een totaaloverzicht te maken. In dit overzicht wordt op een heldere wijze aangegeven wat gezien uw huidige situatie, uw besteedbaar inkomen zal zijn na pensionering. Maar wij doen meer dan dat. Wij berekenen ook voor u:

  • De financiële gevolgen als u voor pensionering arbeidsongeschikt raakt of komt te overlijden
  • Of u wel optimaal gebruik maakt van de fiscale voorzieningen voor het opbouwen van uw pensioen

Bij ons bent u op het juiste adres voor uw inkomen: nu en in de toekomst.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op voor een afspraak

Feitelijk kunt u na pensionering te maken krijgen met drie geldstromen.

  1. AOW Elke inwoner ontvangt vanaf haar of zijn 65e jaar deze uitkering
  2. Pensioenrechten De hoogte hiervan hangt onder meer af van uw salaris en het aantal jaren dat u bij uw werkgever(s) werkzaam bent geweest. En natuurlijk van de vraag of deze werkgever(s) een pensioenregeling kenden
  3. Verzekeringen Wellicht heeft u zelf aanvullende verzekeringen afgesloten die u recht geven op een uitkering na pensionering.

Meeste Nederlanders zijn zich niet bewust van hun pensioengat

Uit een onlangs verschenen onderzoek blijkt dat 75% van de Nederlanders bij pensionering geconfronteerd zal worden met een pensioengat.

Bijna 80% van de Nederlanders weet niet dat zij geen volledig pensioen opbouwen en dus een pensioengat hebben. Veel mensen denken bij pensionering een uitkering (inclusief AOW) van 70% van het laatstverdiende salaris te ontvangen. Dit blijkt uit een in opdracht van het Verbond van Verzekeraars door Trendbox gehouden onderzoek. Eind 1999 berekende het Centrum voor Verzekeringsstatistiek dat het pensioengat op circa 18 miljard per jaar uitkomt. In de praktijk komt de pensioenuitkering vrijwel altijd lager uit, constateert ook de Sociaal-Economische Raad in een onderzoek (Pensioenkaart) naar de pensioensituatie in Nederland.

Driekwart van de Nederlanders heeft een pensioengat

Uit een eerder verschenen (1998) enquête van het NIPO is gebleken dat driekwart van de Nederlanders bij pensionering geconfronteerd zal worden met een pensioengat. Dit betekent dat men bij pensionering geen 70% van het laatstverdiende salaris ontvangt. Uit het verschenen Trendbox-onderzoek blijkt dat bijna 80% van de Nederlanders hiervan niet op de hoogte is en ook nauwelijks een idee heeft hoe men aan een pensioengat komt.

Bron: Verbond van Verzekeraars

Wilt u weten of u een pensioengat heeft. Neem dan even contact met ons op voor een afspraak. Wij geven u graag helderheid over uw pensioen.