OGA makelaars

Voor een nieuwbouwwoning kunt u bij OGA Makelaars terecht. We hebben projecten in heel Nederland. Op dit moment zijn er lopende projecten in Hoek van Holland en Vlaardingen.

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning komt veel om de hoek kijken. In een overeenkomst komt u veel termen tegen zoals bouwrente, grondrente, bouwtermijnen. Wat deze begrippen inhouden kunt u hieronder lezen.

Vrij op naam (v.o.n.)
De koopsommen van de woningen zijn vrij op naam, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten, die met het verwerven van een eigen woning gemoeid zijn, in de koopsom zijn inbegrepen:

 • Bouwkosten
 • Architecten- en adviseurhonoraria
 • Notarishonorarium inzake transportkosten
 • Makelaarscourtage / verkoopkosten
 • Gemeentelijke leges de bouw betreffende
 • BTW (thans 19%, eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend)
 • Kadastrale uitmeting
 • Bouwvergunning
 • Aansluitkosten water-, riool-, gas- en elektriciteitsleidingen
 • Centrale verwarming en warmwatervoorziening

De volgende kosten zijn niet in de koopsom inbegrepen:

 • Gemeentelijke heffingen
 • Aansluiting telefoon
 • Abonnement CAI

Prijsstijgingen
De met u in de koop-/aannemingsovereenkomst overeengekomen totale koopsom staat vast met uitzondering van wijzigingen in het btw-tarief. Stijging in loon- en materiaalkosten tijdens de bouw zijn voor rekening en risico van de aannemer. De zogenaamde risicoregeling is hierbij uitgesloten.

Appartementsrecht

Wanneer u een appartement/maisonnette koopt is het zo dat u eigenlijk een appartementsrecht koopt; een aandeel in een gebouw met toebehoren. Tegelijkertijd wordt u lid van de Vereniging van Eigenaren. Met het recht dat u koopt wordt u eigenaar van een bepaald gedeelte van het gebouw (uw woning) en samen met de andere (mede)eigenaren van de voorzieningen die voor algemeen gebruik bestemd zijn. Het appartementsrecht is dus te vergelijken met het eigendomsrecht van een regulier woonhuis.

Splitsingsakte
Het splitsen van een gebouw wordt geregeld in een bij de notaris vastgelegde splitsingsakte. Daarin worden de afzonderlijke appartementen van het gebouw nauwkeurig omschreven. Bovendien bevat de splitsingsakte een omschrijving van het aandeel dat iedere eigenaar heeft in het gehele gebouw.

Vereniging van Eigenaren
Iedere appartementsrechteigenaar wordt bij de notariële overdracht automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VVE). Deze vereniging, die bij een dergelijk type object wettelijk verplicht is, draagt zorg voor o.a. verzekering en onderhoud. Door middel van stemrecht heeft iedere eigenaar invloed op deze activiteiten en dus op de hoogte van de kosten.

Servicekosten
Bent u eenmaal eigenaar van het appartementsrecht dan bent u servicekosten verschuldigd, naar rato van gebruik volgens de splitsingsakte. Daarvan worden reparaties, onderhoud en schoonmaak van de gemeenschappelijke voorzieningen, alsmede het gemeenschappelijk terrein betaald. Ook de opstalverzekering van het gebouw wordt hiervan betaald.

Koop-/aannemingsovereenkomst
Bij deze akte gaan koper en verkoper een overeenkomst aan, waarbij de koper zich onder meer verplicht tot betaling van de koopsom en de verkoper zich verplicht tot de bouw en levering van het appartementsrecht.

Nadat u de koop-/aannemingsovereenkomst hebt getekend ontvangt u als regel binnen enkele dagen bericht dat deze door de verkoper mede is ondertekend. De originele koop-/aannemingsovereenkomst (dus het door beide partijen ondertekende exemplaar) wordt naar de notaris gezonden, die dan de notariële akte van levering van het appartementsrecht kan voorbereiden.

Notaris
De eigendomsoverdracht van het appartementsrecht geschiedt door middel van een zogenaamde akte van levering bij de notaris. Ruim voor de datum van notariële levering ontvangt u van de notaris een afrekening waarop het totale, op die datum, verschuldigde bedrag staat aangegeven (inclusief de bijkomende kosten).

Bijkomende kosten kunnen zijn:

 • Grondrente tot leveringsdatum
 • Bouwrente tot leveringsdatum over vervallen maar niet betaalde termijnen
 • Notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte
 • Afsluitkosten voor de hypotheekverstrekker

Op de leveringsdatum worden over het algemeen twee akten getekend, te weten:

 1. De akte van levering van het appartementsrecht van de verkoper aan de koper
 2. De hypotheekakte met betrekking tot de lening die u van uw geldverstrekker ontvangt

Verschuldigde termijnen

De verschuldigde betalingstermijnen dienen binnen 14 dagen na de dagtekening van het betalingsverzoek aan de verkoper te worden voldaan. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de akte van levering en de hypotheekakte nog niet gepasseerd zijn, verleent de verkoper uitstel van betaling voor de reeds vervallen termijnen tot de datum van notariële levering. Over de verschuldigde maar niet betaalde termijn(en) wordt de overeengekomen rente berekend. Deze rente wordt bij de notariële akte van levering met u verrekend. Bij het betalen van de termijnen dient u wel te wachten op de desbetreffende nota’s.

Opleveringsprognose
Op het moment van verkoop wordt een globale opleveringsprognose gegeven, de datum waarop uw huis voor bewoning gereed is. Wij moeten daarbij echter de nodige reserve in acht nemen, omdat het bouwen van een huis veel werk met zich mee brengt wat weersafhankelijk is. Wanneer het hard vriest kan er niet worden gemetseld; wanneer het regent kan de schilder zijn werk niet doen, etc. In een later stadium worden de prognoses natuurlijk steeds gedetailleerder.

Oplevering
Wanneer de woning gereed is, krijgt u van ons een uitnodiging om samen met onze uitvoerder uw woning te inspecteren. Bij deze vooroplevering worden de geconstateerde onvolkomenheden schriftelijk vastgelegd. Nadien zullen deze punten door ons worden verholpen. Wanneer u aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan, ontvangt u bij de officiële oplevering, de juridische levering, de sleutels van uw huis.

Onderhoudstermijn
Ongeveer drie maanden nadat u de sleutels heeft ontvangen, krijgt u de gelegenheid ons te berichten of alle eerder geconstateerde onvolkomenheden van de vooroplevering zijn opgelost, alsmede of er onvolkomenheden zijn ontstaan na de oplevering (welke niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik of het “werken” van materialen).

U moet met één belangrijk gegeven rekening houden: een huis wordt gebouwd uit “levende” materialen. Materialen die nog kunnen “werken”, zoals dat in bouwtermen heet. Dat betekent bijvoorbeeld dat er in hoeken bij stucwerk haarscheurtjes kunnen ontstaan. Dit is niets ernstigs, ze worden veroorzaakt door het uit uw huis trekkend vocht. Deuren kunnen gaan klemmen, omdat het houdt moet “wennen” aan een andere temperatuur en vochtigheidsgraad. Deze kleine onvolkomenheden kunnen niet worden voorkomen.